เรียกว่าเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ช็ อ ก ใ จ คนทั้งบ้านเมื่อแร็ปเปอร์ไฮโซหนุ่ม ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ไปหา ห ม อ ห ลั ง ป ว ด หั ว และมี อ า ก า ร ค ล้ า ย ค ว า ม ดั น เป็นอยู่ต่อเนื่องจนทนไม่ ไ ห ว และต้องไป ต ร ว จ เพื่อหา ส า เ ห ตุ แต่ผล ต ร ว จ จากคุณ ห ม อ ทำเอา ต ก ใ จ จนตั้งตัวแทบไม่ทันเพราะ ต ร ว จ พบเป็น เ นื้ อ ง อ ก ใ น ส ม อ ง ต้อง ผ่ า ตั ด โดย ด่ ว น โดยใน ค ลิ ป ต ก ใ จ ทั้งบ้าน ห ม อ สั่ ง ผ่ า ตั ด ส ม อ ง ด่ ว น | ป๊อกกี้ on the run SS4 EP50 ทางยูทูบแชนแนล Mindset TV ป๊อกเล่าถึงเรื่องนี้ไว้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเองและครอบครัว ช็ อ ก มากๆ ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง ปีนี้อายุ35ปี สิ่งที่ เ กิ ด ขึ้นก่อนหน้านี้คือมี อ า ก า ร ป ว ด หั ว ที่หา ส า เ ห ตุ ไม่ได้ พยายามหาคำตอบมานานเกือบ1เดือนไปหาหมอหลายที่ก็หาคำตอบไม่ได้ เริ่มต้นมี อ า ก า ร หู อื้ อ ก่อนพร้อมกัน 2 ข้าง ก็คิดว่า เ ค รี ย ด ไปรึเปล่า น อ น ไม่ พ อ หรือ น้ำ ใ น หู ไม่เท่ากัน ก็ปรึกษา ห ม อ หู ต า ค อ จ มู ก ผ ล ต ร ว จ ทุกอย่างก็โอเคหมด

แต่ อ า ก า ร ก็ เ ริ่ ม ห นั ก ขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรก หู อื้ อ ทุก3-4วัน ตอนหลังเริ่มเป็นเกือบทุกวันแล้วเริ่มเป็นพร้อมกับการ ป ว ด ท้ า ย ท อ ย ตอนที่ พี ก ที่สุดคือเหมือนมีคน บี บ ข มั บ 2 ข้างเข้าหากัน เป็นทุกวัน วันละ4-5รอบ ที่ ห นั ก ที่สุดคือ ป ว ด ม า ก จ น ต้องหลับตา ค่อยๆ ห า ย ใ จ รู้สึกว่าอาจจะ ล้ ม ได้ ต้องหาที่จับที่ทำให้รู้สึกว่า ป ล อ ด ภั ย เรียกว่า วิ ก ฤ ติ เลยดีกว่าไม่คิดเลยว่าจะมีความ รู้ สึ ก นี้เข้ามาครั้งสุดท้ายก็เลย ตั ด สิ น ใ จ โทรหาคุณพ่อ(สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)แล้วถามว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้าน ป ร ะ ส า ท แนะนำมั้ย

ด้านนางเอกสาว มาร์กี้ ราศรี ภ ร ร ย า บอกว่าก่อนหน้านี้เจอพี่ฟองเบียร์(ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม)เขาก็บอกว่าอาจเป็นเรื่อง เ ส้ น เ ลื อ ด ใ น ส ม อ ง เลยแนะนำให้ไปหา ห ม อ ป๊อกเล่าต่อว่าคุณพ่อก็เลยนัดหมอให้แล้วเล่า อ า ก า ร ให้คุณหมอฟัง คุณหมอบอกว่าอยากให้ทำ M R I จะได้รู้ว่าที่ เ กิ ด ขึ้นจริงๆ คืออะไร ก็เลยไปทำ M R I โดยไม่ได้ กั ง ว ล อะไรแต่พอ ผ ล อ อ ก มา คุณหมอโทรหาผม ผมฟังเสียงคุณหมอแล้วผมรู้เลยว่า ไ ม่ ดี แ ย่ แน่ๆคุณหมอบอกว่าสะดวกกลับมามั้ยอยากให้ดู ผ ล ด้วยกัน ก ะ จิ ต ก ะ ใ จ ไม่อยู่แล้วแหละก็กลับไป คราวนี้ก็ ต ก ใ จ มากที่เจอ ผ ล พร้อมกับคุณหมอเพราะสิ่งที่ไม่ ค า ด คิ ด เ กิ ด ขึ้ น กับเราจริงๆนั่นคือเจอ ก้ อ น เ นื้ อ ง อ ก ใน ส ม อ ง ผม

ป๊อกบอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็น เ นื้ อ ง อ ก ใ น ส ม อ ง เพราะตอนนั้นคิดว่าอาจเป็นพวก B l o o d Flow ที่ไม่ดีใน หั ว ของเราหรือเรื่อง เ ส้ น เ ลื อ ด ต่างๆ เ ค รี ย ด เกินไป ทำงานเยอะไป นอนไม่พอใช้ ร่ า ง ก า ย ห นั ก มากที่ ต ก ใ จ กว่านั้นหมอบอกว่าถ้าเป็นคุณหมอจะไม่รออะไรแล้ว ถ้าทำได้วันนี้คือทำวันนี้เลยคือต้อง ผ่ า ตั ด เ ปิ ด ก ะ โ ห ล ก อ อ ก มาร์กี้เสริมว่าดูในภาพคือใหญ่เขากะว่าน่าจะประมาณ3.5-4 ซม.ป๊อกพูดต่อว่าหมอกะว่าไซส์น่าจะขนาดประมาณลูกปิงปองผมก็ Blank เพราะผมมีประสบการณ์ที่ไม่ดีคือผมเคยมีคนในครอบครัวที่มีการ ผ่ า ตั ด เกี่ยวกับ ส ม อ ง แล้วไม่ได้ ฟื้ น กลับมาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ ก ลั ว ม า ก เพราะผมแอบคิดว่าแล้วถ้าผม โ ช ค ไ ม่ ดี ล่ะถ้าผมเป็นหนึ่งในคนที่ ผ่ า ไปแล้วไม่ ฟื้ น กลับมา ผมจะทำยังไง ผมยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียม ใ จ เตรียมเวลาตรงนั้นเลยสิ่งๆ นึงที่ลอยขึ้นมาทันทีทันใด ณ ตอนนั้นก็คือหน้าลูกและครอบครัวของผม วันนั้นพอพูดขึ้นมาปุ๊บ ผมก็บอกคุณหมอว่าผมไม่รู้จะพูดอะไร น้ำ ต า ก็ ไ ห ล เอง ทางนี้ (ชี้ไปที่มาร์กี้) ก็ น้ำ ต า ไ ห ล เรื่อยๆ เหมือนกัน ผมก็อยากมีเวลาให้เขามากกว่านี้ เพราะผมไม่รู้ว่าถ้าผม ด ว ง ไ ม่ ดี หรือว่าเราไม่ ฟื้ น กลับมา หรือแม้กระทั่ง ไ ม่ มี ชี วิ ต อยู่อีกแล้ว เขาจะทำยังไง ผมไม่ได้เตรียมตัวเตรียม ใ จ กับสิ่งเหล่านี้ไว้เลยสักนิดเดียว

ผมไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้น ผมคิดแค่ว่านี่มันเหมือนเป็น final signal ที่บอกผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ ชี วิ ต แล้ว ผมเลยคิดว่า ณ ตอนนั้นคือผมอยากได้โอกาสอีกสักครั้งให้ผมได้มี ชี วิ ต อยู่กับครอบครัวของผม ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดมันไม่มีอะไรมีค่าเลย ถ้าผมไม่มี ชี วิ ต อยู่กับพวกเขา สิ่งเดียวที่ผมขอก่อนเข้าไป ผ่ า ตั ด ผมก็ ไ ห ว้ พ ร ะ ที่บ้าน ที่รพ.ไป ไ ห ว้ ศ า ล ผมก็ขอแค่อย่างเดียวเลย ถ้าผมมีโอกาสอีกสัก1ครั้ง ผมรู้แล้วว่าผมต้องให้ค่ากับอะไร นั่นคือมี ชี วิ ต ให้ได้อยู่กับครอบครัวผมให้ได้มากที่สุด โดยที่ผมไม่ได้มองถึงสิ่งอื่นแล้ว จากนั้นป๊อกเล่าต่อว่า หลัง ผ่ า ตั ด แล้วหมอเห็นของจริง กลับกลายเป็นว่าไซส์ไม่ใช่เท่าลูกปิงปองที่วิ เ ค ร า ะ ห์ กันไว้ ไซส์จริงๆ เกือบเท่าลูกเทนนิส มาร์กี้เสริมว่าตอนนั้นพบว่ามี เ ลื อ ด อ อ ก ใน ส ม อ ง ด้วย เลยอาจเป็น เ ห ตุ ผ ล ที่ทำให้ ป ว ด ม า ก เป็นพิเศษ ป๊อกเล่าต่อว่าหลังจาก ผ ล การ ต ร ว จ ชิ้ น เ นื้ อ ออกมา คุณหมอบอกว่าไม่รู้ป๊อก โ ช ค ดี ขนาดนี้ได้ยังไง แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อ ห ว ย แล้ว เพราะจากการ ผ่ า ตั ด ทั้งหมด ห ว ย มาออกตรงนี้หมดแล้ว ทุกอย่างที่คิดว่าป๊อกจะเป็น หรือแม้กระทั่งห ม อ สั น นิ ษ ฐ า น ว่าอาจจะมี ชี วิ ต อยู่อีกไม่ถึง 2 ปี

มาร์กี้เสริมว่าหลังจากที่ ผ่ า คุณหมอบอกว่า โ ช ค ดี มาก ผ ล ออกมาไม่ใช่ เ นื้ อ ร้ า ย ก็ถามว่าที่ก่อนหน้านี้หมอหน้า เ ค รี ย ด มากมัน เ กิ ด อะไรขึ้น เขาบอกว่าจากที่ดูฟิล์ม M R I เห็น ชิ้ น เ นื้ อ ตั ว จ ริ ง มี เ ลื อ ด อ อ ก ใ น ส ม อ ง ด้วย มันเป็น อ า ก า ร ของคนที่เป็น ม ะ เ ร็ ง ส ม อ ง ระยะ สุ ด ท้ า ย เขา เ ช็ ก ว่าอาจมี ชี วิ ต อยู่ไม่เกิน 2 ปี สำหรับคน ไ ข้ ที่เป็นแบบนี้ เขาก็เลย เ ครี ย ด เพราะว่ามัน รั ก ษ า ไม่ได้ด้วย เขาเลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไง เขาเลยอยากทำ Family Meeting แต่พอ ผ ล ออกมาคือไม่ได้เป็นอย่างที่คิดซึ่งเขา แ ป ล ก ใ จ ว่าไม่ได้เป็นได้ยังไง เพราะทุกอย่างไปในทางนั้นแล้ว พอถามว่าแล้วที่เป็นคือแบบไหน เขาบอกว่าเป็น เ นื้ อ ง อ ก Pilocytic astrocytoma (grade 1) ที่มักพบในเด็ก 5 ขวบ ไม่เกิน 10 ขวบ เคสผู้ใหญ่ที่เจอ เ นื้ อ ง อ ก ชนิดนี้คือน้อยมาก ในเมืองนอกอาจจะมีเจอแล้ว แต่ในเมืองไทยคือแทบไม่มีเลย เขาบอกว่ า อั น ต ร า ย น้อยที่สุด เอาออกไปแล้วไม่ต้องทำการ รั ก ษ า อะไรต่อ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา
https://bit.ly/3GDccj8